Hlavní stránka Pro novináře Mapový systém pro Messer Technogas s.r.o.


Mapový systém pro Messer Technogas s.r.o.

27.3.2009

Společnost Messer Technogas s.r.o. je jedním z našich nejvýznamnějších zákazníků. Firma NETservis s.r.o. pro ně dělala již mnoho projektů, včetně internetového obchodu shop.messer.cz. Tentokrát to byla implementace interaktivních map od společnosti Google, díky čemuž si nyní klient sám může bez zbytečných prostojů a vícenákladů mapy sám ovládat, což dosud nebylo možné a právě toto bylo cílem celé zakázky.

tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B

Firma Messer Technogas s.r.o. se specializuje na výrobu technických plynů. Vyrábí a dodává kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, vodík, helium, ochranné atmosféry pro svařování, speciální plyny, medicinální plyny a mnoho různých směsí. Tyto plyny jsou využívány na zpracování oceli a dalších kovů, v chemickém a potravinářském průmyslu, v lékařství, automobilovém průmyslu a mnohých dalších.

Společnost má v České republice přibližně sto padesát prodejních míst, tedy distributorů technických či medicinálních plynů. Tento počet je ovšem velmi proměnlivý a často se mění. Firma NETservis s.r.o. prováděla každý měsíc jejich změny, což bylo nevýhodné a finančně náročné pro obě strany. Celou věc totiž komplikoval CMS systém, který má společnost z Německa a který neumožňoval efektivní aktualizace. Cílem projektu bylo vytvořit komplexní databázi a poskytnout tak klientovi možnost si všechny změny a aktualizace provádět sám. Výhodou je ušetření značných finančních zdrojů zákazníka a zrychlení celého procesu editace obsahu - stránka s mapami je nejnavštěvovanější na serveru klienta. Zde by bylo dobré zmínit, že podobný projekt naše firma NETservis s.r.o. vyvinula také pro stránky www.free-wifi.cz.

Podstatou řešení je, že systém běží jinde a to na hostingu shop.messer.cz, který není ovlivněn německým administračním systémem (CMS) a stránky www.messergroup.com si od nás vžechna data pouze přebírají. Pouze díky tomu, že mapy běží na jiném (našem) hostingu, může zde běžet také administrace, pomocí které lze ovlivňovat obsah stránek bez nutnosti použití německého CMS. Avšak je důležité zdůraznit, že návštěvník stránek prakticky nemá šanci poznat, že jsou data přebírána z jiného serveru.

Byla dodržena původní firemní grafika, přebraná od prezentace www.messergroup.com, kterou naše firma však nevytvořila - tedy kromě částečného obsahu týkajícího se map (zde).
Byl naprogramován mapový systém. Bylo vytvořeno mnoho textů včetně návodů k použití, do systému byla zadána všechna data. Na tuto činnost musel být nasazen speciálně určený pracovník. Celé dílo si lze prohlédnout zde.

Tento nový modul internetové prezentace je velmi dynamický. Například z mapy samotné se lokace prodejních míst získávají z databáze. Po prokliknutí tečky se objeví veškeré základní informace o místě včetně odkazu na detaily. Dále jsou zde umístěny podrobnosti o prodejním místě obsahující informace, jako jsou otevírací doba, kontakty, adresa, mapa přesného umístění, podrobné informace o sortimentu, poznámky a další. Také je zde možné nahrát jakoukoliv fotografii, například souvisejícího obsahu.

Po rozkliknutí sekce Prodejní místa technických plynů se objeví seznam prodejních míst roztříděný podle krajů a dole pod nimi se nachází odkaz Seznam míst medicinálních plynů, který zahrnuje speciální seznam těch stanovišť, kde se prodávají medicinální plyny (pokud dojde k výpisu Prodejních míst medicinálních plynů, zobrazují se u těchto míst jiní obchodní zástupci). Celý seznam i jeho detail si může každý návštěvník v případě potřeby vytisknout. Také klient si tato data může kdykoliv měnit a aktualizovat.

tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B


Související obrázky

Mapový systém pro Messer Technogas s.r.o.
Mapový systém pro Messer Technogas s.r.o.
Mapový systém pro Messer Technogas s.r.o.
Mapový systém pro Messer Technogas s.r.o.

Další články z roku 2009

22.12.2009

Internetová prezentace Farní charity pro nevidomé

Farní charita Sv. Petra Praha 1 si přála mít atraktivnější a lépe užitnou internetovou prezentaci. Pro zkušenosti, které naše společnost NETservis s.r.o. v tomto oboru má, si vybrala právě ji.

18.12.2009

Německá jazyková mutace pro Frischbeton

Po vytvoření nových webových stránek pro společnost Frischbeton, odštěpného závodu firmy ILBAU spol.s.r.o., došlo také na tvorbu německé jazykové mutace. Naší společnosti NETservis s.r.o. to bylo opět zadáno firmou Stratex Communications.

17.12.2009

Firemní styl pro Trades & Services

Projekt, který tentokrát naše společnost NETservis s.r.o. dostala ke zpracování, byl velmi rozmanitý. Bylo třeba vytvořit kompletní styl pro firmu Trades & Services. Zadavatelem projektu byl Petr Antoš, jež jednal velice příjemně, profesionálně a celkově se nám s ním velmi dobře spolupracovalo.

10.12.2009

Redesign webu pro SmithNovak, s.r.o.

Firma SmithNovak, s.r.o. hledala společnost, která jí nabídne rekonstrukci stávajících stránek postavených na zastaralém a nevyhovujícím redakčním systému. Nakonec si vybrala naši firmu NETservis s.r.o., která má s těmito projekty dlouholeté zkušenosti a je schopna klientovi nabídnout profesionální a rychle odvedenou práci.

6.12.2009

Redakční systém WebRedakce pro obec Úholičky

Co je důležité pro občany každé obce? Mít vždy aktuální informace! Moc dobře to vědí v obci Úholičky, proto podstatou jejich zadání projektu pro společnost NETservis s.r.o. bylo instalovat pro stávající webové stránky nový redakční systém WebRedakce. S jeho pomocí mohou kdykoliv vkládat na své webové stránky čerstvé a přesné informace.

24.11.2009

Bezpečnostní audit pro Czech Software Consultancy, a.s.

Projekt, který v tomto případě společnost NETservis s.r.o. vypracovala pro zadavatele Czech Software Consultancy, a.s., byl tzv. bezpečnostní audit webových stránek. Cílem tohoto auditu bylo zjistit odolnost internetové prezentace proti možným hackerským útokům.

16.11.2009

Internetová prezentace pro Bohemian Service

„Chcete-li s lehkostí a přehledem zvládat svůj život, potřebujete mít čas pod kontrolou“ radí úvodní věta nové internetové prezentace společnosti Bohemian Service. Tyto dynamické webové stránky dokončila v listopadu tohoto roku naše společnost NETservis s.r.o.

12.11.2009

Internetová prezentace pro Ortodoncii Praha

Internetová prezentace pro Ortodoncii Praha, jejímž zadavatelem byl MUDr. Vladimír Kolář, je dalším projektem, který naše společnost NETservis s.r.o. vytvořila. Má za úkol představit Ortodoncii Praha a veškerou poskytovanou péči o zuby zákazníků tak, aby nakonec z Ortodoncie Praha odešli s pěkným úsměvem.

2.11.2009

Flashová prezentace pro AŽD Praha, s.r.o.

Zadavatelem tohoto projektu pro společnost NETservis s.r.o. firma AŽD Praha, s.r.o., je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií.

23.10.2009

Tvorba loga pro Institut celoživotního vzdělávání KTF UK

Dalším projektem, který byl naší společnosti NETservis s.r.o. zadán, byla tvorba loga pro Institut celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen Institut CŽV KTF UK).

13.10.2009

Tvorba www stránek pro Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství je dobrým a dlouholetým klientem naší společnosti NETservis s.r.o.. Tentokrát bylo třeba vytvořit kvalitní a designově propracované informační www stránky o nakladatelství, které má širokou prodejní síť a je velkým distributorem křesťansky zaměřených knih.

8.10.2009

Tvorba webu pro firmu Mašek balicí stroje

Design každé internetové prezentace by měl být moderní, vkusný a na první pohled reprezentativní. Web společnosti Mašek byl již zastaralý a nesplňoval dostatečně svůj účel. Naše společnost NETservis s.r.o. má v tomto oboru již mnohaleté zkušenosti a projektu se bez problémů zhostila.

1.10.2009

Internetová prezentace pro Hotel Venuše

Zbrusu nová internetová prezentace pro horský Hotel Venuše ve Špindlerově mlýně byl dalším expresním projektem, který společnost NETservis s.r.o. vytvořila. Za necelé tři týdny tak byly vytvořeny dva grafické návrhy, jeden bílý pro zimní období a jeden zelený pro letní období. Byl instalován redakční systém WebRedakce, byl zřízen webhosting.

24.9.2009

Aktualizace sekce produktů pro Castrol Lubricants

Naše firma NETservis s.r.o. spolupracovala se společností Castrol Lubricants (CR), s.r.o. již na mnoha úspěšných projektech. Vytvářeli jsme pro ně například B2B e-shop, dále internetovou aplikaci pro výběr nejvhodnějšího maziva pro jednotlivé typy automobilů, již přes tři roky spravujeme zadavatelův CMS systém, který byl využit i v rámci tohoto projektu a další.

24.8.2009

Internetová prezentace pro Věci veřejné

Tento projekt, zadaný politickou stranou Věci veřejné, zpracovala firma NETservis s.r.o. ve velmi krátkém čase. A to i přesto, že je tato rozsáhlá internetová prezentace postavena na složitém a kompletně na míru vytvořeném redakčním systému, který umožňuje flexibilně spravovat různé úrovně webu. Rychlost provedeného projektu neměla žádný negativní účinek na jeho konečnou kvalitu.
Facebook Facebook

NETservis s.r.o. © 2020  Slovník pojmů Mapa stránek Kontakty