Hlavní stránka Reference Corporate identity ÚNMZ


Corporate identity ÚNMZ


Kontakt Chci podobný styl


Kontaktujte nás

Corporate identity ÚNMZ

Realizace: 2012

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.
Adresa projektu: www.unmz.cz

tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595BKontaktní formulářFacebook Facebook

NETservis s.r.o. © 2020  Slovník pojmů Mapa stránek Kontakty