Členství Asociace.BIZ

Členství v Asociaci.BIZ

V roce 2011 byla naše firma přijata za člena prestižního oborového sdružení Asociace.BIZ. Asociace.BIZ je sdružením dodavatelů internetových řešení a vznikla z potřeby spojit renomované internetové agentury do profesní asociace. V současné době má asociace pouze 18 členů. Všichni členové asociace patří mezi naprostou špičku ve svém oboru. Mezi hlavní cíle asociace patří:

  • vytváření podmínek pro rozvoj internetu a elektronických médií
  • zavádění standardů do projektů internetových řešení
  • vytváření podmínek pro efektivní fungování poskytovatelů internetových řešení
  • budování povědomí o možnostech využití internetu a elektronických médií
  • prosazování pravidel etiky a morálky v oboru
  • zvyšování kvality řešení dodávaných členy Asociace
  • prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro uživatele internetu
  • prosazování zájmů členů Asociace

Jednou z významných aktivit asociace je každoroční pořádání soutěže Internet effectivness awards.

Vstup do prestižní oborové Asociace.biz byl jedním z našich dlouhodobých cílů. Věříme, že naše členství v asociaci pozitivně přispěje k dalšímu růstu naší agentury. Těšíme se, že svým dílem přispějeme k větší popularizaci asociace mezi odbornou i laickou veřejností.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Promluvme si o vašem novém webovém projektu

Napište nám nebo zavolejte na obecný kontakt níže, nebo si vyberte jednoho z našich specialistů ve vašem oboru.

Napište nám
Bc. Nicola Revendová Obchodník, projektový manažer
Mgr. Ondřej Koláček Jednatel, projektový manažer