Projekt pro společnost Frischbeton, tedy pro firmu ILBAU spol. s.r.o., která je členem koncernu STRABAG, byl již několikátým v pořadí. V tomto případě naše firma NETservis s.r.o. měla za úkol vytvořit kvalitní a spolehlivý administrační systém. Zadavatelem projektu byl Stratex Communications s.r.o.

Společnost Frischbeton provozuje rozsáhlou síť regionálních betonáren na území Čech, Moravy a Slovenska. Firma ILBAU spol. s.r.o. má ve své kompetenci právě Čechy. Zabývá se výrobou a dopravou čerstvého betonu a produkcí kameniva včetně doprovodných služeb jako jsou zkušebnictví, čerpání betonu a další.

Nejdůležitějším cílem projektu bylo poskytnout klientovi možnost editovat si sám svou internetovou prezentaci a její obsah. Byl tak naprogramován systém, pomocí kterého si může klient v textovém editoru na způsob Microsoft Word upravovat obsah stránek české a německé jazykové mutace. Prezentace ovšem obsahuje i sekci, kde nebylo možné použít tento způsob – jde o adresář betonáren. Pro adresář betonáren byla vytvořena v administraci zvláštní sekce, kam se zadávají strukturované informace (jaký je název betonárny, kdo je vedoucí, jaké jsou kontakty, adresa atd.) Tyto údaje systém eviduje v databázi a návštěvníkům je ukazuje srovnané do přehledné tabulky. Spravovat takovou tabulku pomocí editoru ve stylu Microsoft Word by bylo velmi nepraktické a navíc by se musely změny provádět pro každou jazykovou mutaci zvlášť, kdežto při současném řešení se zobrazí tatáž tabulka jak v české tak i v německé verzi s tím rozdílem, že popisky se zobrazí v příslušném jazyce.

Největší výhodou tohoto administračního systému je to, že klientovi umožňuje kdykoliv a kdekoliv provádět aktualizace své internetové prezentace bez nutnosti kontaktovat jejich tvůrce, tedy naši společnost NETservis s.r.o. Šetří tak čas i peníze obou stran a zajišťuje tak velikou flexibilitu a aktuálnost firemních www stránek.