Pro společnost Castrol Lubricants (CR) spol. s.r.o. vytvářela naše firma NETservis s.r.o. už mnoho věcí. Naše spolupráce probíhá již několik let. V tomto případě bylo nutné na internetové prezentaci provést rozsáhlou aktualizaci dat v sekci, která je tou nejdůležitější pro jejich podnikání. Tou sekcí jsou Produkty.

Společnost Castrol Lubricants (CR) spol. s.r.o. má obrovskou historii, vznikla již v roce 1889 jako CC Wakefield@Co, ze které vyrostl dnešní Castrol. Společnost Castrol Lubricants (CR) spol. s.r.o. již přes sto let vyrábí pod názvem Castrol kvalitní motorové oleje, které stále vyvíjí a to v závislosti na měnících se potřebách motoristů a nových technologiích.

Během projektu byla v měsících dubnu a červnu vyměněna téměř polovina obsahové části nejdůležitější sekce společnosti, sekce Produkty. Firma zavedla nové produktové řady a tak ty staré bylo třeba nahradit aktuálními.

Byly zpracovány veškeré obrázky dodané od klienta, byly připraveny texty. Veškerá data byla umístěna na web a to pomocí jejich nadnárodního redakčního systému. Také byla z naší strany nutná komunikace s jejich Australskou a Londýnskou podporou.

Naše společnost NETservis s.r.o. je vlastně jediná firma v ČR a SR, která je schopná pracovat s jejich složitým systémem a to v důsledku toho, že tento web spravujeme již několik let. Spolupracujeme také s českým Aralem a českým BP, slovenským Castrolem a slovenským BP a v neposlední řadě i s Rumunským Castrolem.