Se společnostmi Castrol Slovensko, s.r.o. a Castrol Lubricants (CR), s.r.o. spolupracuje naše firma NETservis s.r.o. již velmi dlouho. Jsou našimi váženými zákazníky. Spolupracovali jsme s nimi například na projektech tvorby internetových aplikací, vytváření soutěží či aktualizace již vytvořených sekcí. Tentokrát nás požádali o aktualizace sekce Motoršport ve Slovenské verzi hlavní prezentace www.castrol.sk.

Společnost Castrol Slovensko, s.r.o. již přesně sto let vyrábí pod názvem Castrol kvalitní motorové oleje, které stále a stále vyvíjí a to v závislosti na měnících se potřebách motoristů a nových technologiích.

Cílem projektu bylo zaktualizovat sekci Motoršport. Bylo nutné připravit kompletní grafiku a spolu s klientem ji dovést do patřičného konce. Připravovali jsme veškeré klientem dodané texty, naplnili jimi stránky a prolinkovali nové stránky. Dále bylo nutné změnit strukturu rubrik, smazat neplatné a vytvořit nové sekce webu.

Veškeré provedené práce byly prováděny v redakčním systému společnosti Castrol, který se používá celosvětově. V České a Slovenské republice je společnost NETservis s.r.o. jediným dodavatelem, který tento systém umí obsluhovat.

Zásadní byla také aktivní telefonická a emailová komunikace s helpdeskem v Londýně. Probíhala samozřejmě pouze v angličtině. Z Anglie pochází také použitý Redakční systém, není z naší dílny.