ANETservis, s.r.o. vypracoval zcela novou internetovou prezentaci pro Anglian Water s cílem co nejlépe a nejefektivněji představit společnost jako takovou a pochopitelně i její působnost na mezinárodním a českém trhu.

Současný web tak nyní vyniká zejména ucelenou grafickou formou, která výtečným způsobem poukazuje na skutečnost, jak prozíravě a osvíceně se Anglian Water staví k přírodě a životnímu prostředí vůbec. Tu pochopitelně doplňuje i neméně zajímavý obsah, jehož prostudování nečiní nejmenších potíží ani úplnému laikovi, a na rozdíl od konkurence se tak stránka neutápí v nekonečné řade nesrozumitelných termínů, tabulek a grafů.

Společnost pochopitelně návštěvníkovi umožní prostudovat si její historii z globálního hlediska a stejně tak i nahlédnout pod pokličku její působnosti v České republice. Koho zajímají spíše faktické údaje, jistě nepohrdne brilantně zpracovanou sekcí „Tiskové zprávy“, které lze jednak pročíst přímo on-line, ale i stáhnout k sobě do počítače. Nechybí samozřejmě ani tolik vyhledávané „Kontakty“ či přehled momentálních volných pozic, pro které hledá Anglian Water vhodné pracovníky.

Nadstandardně pak prezentace obsahuje např. přehled ocenění společnosti či anglickou mutaci stránek, která je stejně tak obsáhlá a poučná. Cílem naší společnosti bylo vytvořit natolik reprezentující web, aby odpovídal přesně charakteru a potřebám zákazníka, který se může pyšnit tím, že je 3. největším britským investorem v České republice, a to se nám podle našeho názoru podařilo splnit.

Z programátorského a technického hlediska se taktéž jedná o velmi rozmanitý projekt, na němž NETservis, s.r.o. pracoval celkem 3 týdny a během této doby uplatnil při zpracovávání stránek v nejrůznější míře technologie jako HTML, PHP, MySQL či CSS.