Projekt, který v tomto případě společnost NETservis s.r.o. vypracovala pro zadavatele Czech Software Consultancy, a.s., byl tzv. bezpečnostní audit webových stránek. Cílem tohoto auditu bylo zjistit odolnost internetové prezentace proti možným hackerským útokům.

Tato služba, kterou společnost NETservis s.r.o. nabízí, zahrnuje nezávislé zhodnocení stávající ochrany zadaných internetových aplikací a i jiných informačních systémů. Protože bezpečnost webových stránek je třeba neustále hlídat, je smyslem těchto auditů snaha o minimalizaci bezpečnostních rizik, které vyplývají z možného úniku citlivých informací nebo poškození funkčnosti webů.
Jak tyto projekty standardně probíhají? Hlavní činností je důkladná kontrola zranitelnosti určitého systému a to pomocí tzv. penetračních testů, zabezpečení databáze a vyhledáváním možných rizikových míst. V rámci bezpečnostního auditu se společnost NETservis s.r.o. pokouší o kontrolované a nedestruktivní prolomení stávajícího zabezpečení a v případě „úspěchu“ připravuje konkrétní návrh vedoucí k nápravě. Existuje řada postupů a metod, které se při provádění penetračního testu používají. Jedná se například o metody xss, sql injection, rfi nebo lfi a další.
V tomto konkrétním případě byly webové stránky vystaveny několika desítkám technik a pokusům -ručním i automatizovaným. Výsledkem tohoto bezpečnostního auditu byl písemný dokument, který obsahoval informace o těchto pokusech, a to i přesto, že provedenými testy naše společnost NETservis s.r.o. nezjistila potencionální ohrožení zkoumané internetové prezentace.