Pod tajemným názvem se ukrývá občanské sdružení Česká společnost pro léčbu rány, která my nyní v rámci výhodné nabídky neziskovým organizacím od společnosti NETservis s.r.o. nové stránky.

Předmětem této nízkorozpočtové zakázky bylo vytvořit velmi jednoduchou internetovou prezentaci s obsahovým i vzhledovým zaměřením na lékařské prostředí. Design byl vyveden v červenomodrých barvách umístěných na bílém podkladu. Modrá barva symbolizuje lékařské prostředí a červená symbolizuje poranění. ČSLR je zaměřena na řešení problému \"hojení rány\". Laicky řečeno toto znamená, že sdružuje právnické a fyzické osoby, které se touto svou činností snaží zlepšit podmínky pacientům s chronickými ranami, přispívá k zavádění odborných norem užitých při této léčbě a přispívá k edukaci a výuce.

Samotná prezentace se skládá z několika částí. Na hlavní stránce se nachází profil ČSLR a aktuální informace. Kromě toho naleznete na stránkách informace o partnerech, přihlášku do ČSLR, seznam akcí tématicky zaměřených na hojení rány a mapu webu. Významnými sekcemi jsou informačně bohaté odkazy Společnost, Informace pro praxi, Vzdělávání a Tiskové centrum.