Společnost ANETservis, s.r.o. dokončila zcela nový projekt, jehož náplní bylo vytvoření centrálního serveru pro všechny Atiskové zprávy ze skupiny Robert Bosch.

Společnost Bosch je po celém světě známá jako jedno z největších německých konsorcií působících na trhu již více jak sto let. S jejím jménem se nesou hodnoty jako tradice, kvalita či spolehlivost a podle toho vypadají také její požadavky. Web obsahující desítky tiskových zpráv se dá udělat hned několika způsoby, ale obě firmy v tomto případě přistoupily na ten nejkomplexnější systém.

Internetová stránka Bosch – tiskové zprávy, tak není jen další z dlouhé řady „obyčejných“ serverů. Jedná se o rozsáhlý textový a grafický archiv, který bych vám nyní rád jménem naší společnosti na následujících řádcích alespoň ve stručnosti přiblížil.

Základní koncepce webu zůstala totožná s všemi předešlými projekty a prezentacemi společnosti Bosch. Vizuální stránka tak je především účelná, nikoli zbytečně dráždivá a rušivá. Stránka se v podstatě dělí na hlavní dvě části: obsahovou a vyhledávací. První jmenovaná součást je zpracována zcela standardně. Každá tisková zpráva obsahuje místo pro fotografie a další grafické podklady, které jsou dostupné hned ve dvou rozlišeních a samozřejmě i odkaz na překlad v příslušném jazyce.

Vyhledávací centrála pak znamená skutečný informační poklad, jelikož s její pomocí se uživateli rozhodně nestane, že by nějaký relevantní údaj přehlédl či nemohl vyhledat, ač by se v databázi vyskytoval. To je problém především konkurenčních systémů. Vyhledávat informace tak lze buďto klasickým způsobem v řadě specifických oblastí, podle data uveřejnění, klíčových slov nebo i obrázků. Posledně jmenovaný způsob je pak opravdu velmi užitečný už jen v případě, že dotyčná osoba hledá nějakou fotografii pro dokumentaci, jelikož na serveru tak zcela svévolně vzniká báječně udržovaná a dostupná grafická databáze.

Nedílnou součástí webu je i adresa na kontaktní osobu společnosti a možnost registrace pro novináře, kteří po jejím úspěšném vyplnění mohou získávat bezplatně ty nejčerstvější tiskové zprávy přímo do elektronické pošty. Přitom je možno vybrat si jen určité oblasti zájmu, aby nebyl člověk zatěžován nepožadovaným materiálem.