Po nedávném dokončení stránek Národního muzea ČR zprovoznila společnost NETservis s.r.o. k dnešnímu dni další stránky - tentokráte se jedná o prezentaci www.emuzeum.cz.

Projekt eMuzeum je společným dílem Národního muzea ČR a Ministerstva kultury ČR. Složka Národního muzea, která s naší společností na tomto projektu velmi úzce spolupracovala, nese název Centrum pro prezentaci kulturního dědictví.

Stránky mají především usnadnit práci Centra pro prezentaci kulturního dědictví, jehož náplní je zejména zpřístupnění muzejních sbírek široké veřejnosti. V zájmu tohoto naleznete na stránkách eMuzea sekce jako digitalizace sbírek či virtuální výstavy. eMuzeum se snaží poskytnout nejen informace, ale i kontakty z oblasti kultury a muzejnictví.

Stránky byly při vývoji podrobeny velice přísným standardům stejně tak jak tomu bylo i u vývoje prezentace Národního muzea ČR, kde byl kladen důraz na použitelnost a přístupnost webu určené zejména pro potřeby handicapovaných návštěvníků stránek. Projekt se realizoval zhruba jeden měsíc a společnost NETservis s.r.o. poskytla kromě svých vývojových schopností i technické zázemí v podobě webhostingu.