Další internetovou prezentací, kterou naše společnost NETservis s.r.o. vytvářela, byl portál pro studijní program Agris Mundus.

Portál informuje veřejnost i studenty o dvouletém magisterském studijním programu, který se zaměřuje na zemědělský rozvoj a využívání přírodních zdrojů. Agris Mundus MSc. je produktem Agrinatura, Evropské aliance pro znalosti zemědělského rozvoje. Studentům formou intranetu poskytuje možnost vzájemné komunikace a výměny studijních souborů. Cílem celého programu je vyškolit studenty k vyrovnání se se současným globálním znepokojením v zemědělském rozvoji venkova.

V nové internetové prezentaci bylo nutné vytvořit kompletní grafiku včetně jejího zlomu, byl zřízen webhosting. Dále byl nainstalován Redakční systém WebRedakce, do něhož bylo přidáno několik modulů pro správu uživatelů. První umožňuje nastavení různých stupňů oprávnění pro přístup do odlišných částí intranetu, další umožňuje nahrávání souborů uživateli a další hromadné vytváření uživatelských účtů importem z databáze.

Stránky samotné mají jednoduchou, ale přehlednou grafiku, převládá zde zelená barva. Přehledná navigace je umístěna vlevo na stránce, dominují zde tematické fotografie v podobě bublin. Nechybí zde okénko SEARCH pro rychlé vyhledávání.