V minulém týdnu proběhlo vyhlášení soutěže Internet Effectiveness Awards, nejefektivnějšího českého internetového řešení za poslední rok. Soutěžní porota hodnotí projekt na základě jeho efektivity a poměru celkového úspěchu vztaženému k finančním nákladům na projekt. Kromě toho první místa všech kategorií dokazují, že prezentace beze zbytku využívají digitální média a mají oproti ostatním nějakou přidanou hodnotu.

V kategorii Cestovní ruch a doprava získalo 1. místo řešení společnosti Click2Claim, která provozuje portál zastupující své klienty při vymáhání finančních škod, které jim způsobil neplánovaný problém v letecké dopravě. Pomůžou Vám s finanční kompenzací, pokud byl Váš let zrušen, zpožděn či jinak znemožněn. Za dobu provozu oceněného portálu společnost úspěšně vyřídila 2 000 žádostí o kompenzaci v celkové hodnotě 8 800 000 Kč. Důkazem o spokojenosti zákazníků je i přes 5000 fanoušků na sociální síti Facebook. Click2Claim klade veliký důraz na ochranu spotřebitelů a jejich neoddiskutovatelných práv.

Vedoucí vítězného řešení, projektový manažer z pražské internetové agentury NETservis, Pavel Břichnáč, k tomu řekl: „Společnost Click2Claim měla jasnou vizi o tom, co od projektu očekává a co je jejím cílem. Naše řešení jsme dokázali skloubit s požadavky klienta a společně jsme vytvořili plně funkční, uživatelsky přívětivý a administračně dobře ovladatelný systém na zakázku, který nejen, že uspokojuje zákazníky, ale přináší společnosti peníze.“