Tvorba kompletní corporate identity je vždy svátkem pro naše grafiky, kteří za tento konkrétní projekt mohou poděkovat zadavateli - společnosti Progy Professional Energy s.r.o..

V tomto projektu bylo prvním a nejdůležitějším krokem navrhnout logotyp společnosti Progy. Abychom dokázali vystihnout profesionalitu a obor zadavatele, kterým je dodávání a servis systémů záložního napájení, předložili jsme několik návrhů, které tyto požadavky, dle názoru našich kreativních grafiků, splňovaly.

Po konečném výběru logotypu byla vybrána i jeho barevnost - žlutá, tmavě modrá a bílá barva se spolu s logotypem staly základním stavebním kamenem pro další postup. Další fází grafických prací byla tvorba merkantilních tiskovin, návrh vzhledu internetové prezentace a zpracování dalších speciálních požadavků.

V rámci druhé fáze grafických prací byly úspěšně dokončeny všechny požadované části corporate identity - dopisní papír, vizitky, potisk CD, potisk služebních vozidel, razítko, vzhled štítku o provedené revizi, vzhled štítku pro označení sídla společnosti a vzhled internetové prezentace, na jejímž praktickém uvedení do provozu momentálně pracujeme.