Společnost Messer Technogas s.r.o. je jedním z našich nejvýznamnějších zákazníků. Firma NETservis s.r.o. pro ně dělala již mnoho projektů, včetně internetového obchodu shop.messer.cz. Tentokrát to byla implementace interaktivních map od společnosti Google, díky čemuž si nyní klient sám může bez zbytečných prostojů a vícenákladů mapy sám ovládat, což dosud nebylo možné a právě toto bylo cílem celé zakázky.

Firma Messer Technogas s.r.o. se specializuje na výrobu technických plynů. Vyrábí a dodává kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, vodík, helium, ochranné atmosféry pro svařování, speciální plyny, medicinální plyny a mnoho různých směsí. Tyto plyny jsou využívány na zpracování oceli a dalších kovů, v chemickém a potravinářském průmyslu, v lékařství, automobilovém průmyslu a mnohých dalších.

Společnost má v České republice přibližně sto padesát prodejních míst, tedy distributorů technických či medicinálních plynů. Tento počet je ovšem velmi proměnlivý a často se mění. Firma NETservis s.r.o. prováděla každý měsíc jejich změny, což bylo nevýhodné a finančně náročné pro obě strany. Celou věc totiž komplikoval CMS systém, který má společnost z Německa a který neumožňoval efektivní aktualizace. Cílem projektu bylo vytvořit komplexní databázi a poskytnout tak klientovi možnost si všechny změny a aktualizace provádět sám. Výhodou je ušetření značných finančních zdrojů zákazníka a zrychlení celého procesu editace obsahu - stránka s mapami je nejnavštěvovanější na serveru klienta. Zde by bylo dobré zmínit, že podobný projekt naše firma NETservis s.r.o. vyvinula také pro stránky www.free-wifi.cz.

Podstatou řešení je, že systém běží jinde a to na hostingu shop.messer.cz, který není ovlivněn německým administračním systémem (CMS) a stránky www.messergroup.com si od nás vžechna data pouze přebírají. Pouze díky tomu, že mapy běží na jiném (našem) hostingu, může zde běžet také administrace, pomocí které lze ovlivňovat obsah stránek bez nutnosti použití německého CMS. Avšak je důležité zdůraznit, že návštěvník stránek prakticky nemá šanci poznat, že jsou data přebírána z jiného serveru.

Byla dodržena původní firemní grafika, přebraná od prezentace www.messergroup.com, kterou naše firma však nevytvořila - tedy kromě částečného obsahu týkajícího se map (zde).
Byl naprogramován mapový systém. Bylo vytvořeno mnoho textů včetně návodů k použití, do systému byla zadána všechna data. Na tuto činnost musel být nasazen speciálně určený pracovník. Celé dílo si lze prohlédnout zde.

Tento nový modul internetové prezentace je velmi dynamický. Například z mapy samotné se lokace prodejních míst získávají z databáze. Po prokliknutí tečky se objeví veškeré základní informace o místě včetně odkazu na detaily. Dále jsou zde umístěny podrobnosti o prodejním místě obsahující informace, jako jsou otevírací doba, kontakty, adresa, mapa přesného umístění, podrobné informace o sortimentu, poznámky a další. Také je zde možné nahrát jakoukoliv fotografii, například souvisejícího obsahu.

Po rozkliknutí sekce Prodejní místa technických plynů se objeví seznam prodejních míst roztříděný podle krajů a dole pod nimi se nachází odkaz Seznam míst medicinálních plynů, který zahrnuje speciální seznam těch stanovišť, kde se prodávají medicinální plyny (pokud dojde k výpisu Prodejních míst medicinálních plynů, zobrazují se u těchto míst jiní obchodní zástupci). Celý seznam i jeho detail si může každý návštěvník v případě potřeby vytisknout. Také klient si tato data může kdykoliv měnit a aktualizovat.