Společnost ANETservis, s.r.o. získala zakázku a vyhotovila podle ní vkusnou webovou Aprezentaci pro výroční zprávu společnosti Česká pojišťovna a.s. za rok 2001.

Jedná se o projekt nevelkého rozsahu, jehož hlavním cílem je především přiblížit tento každoročně vydávaný dokument širší veřejnosti, a to pokud možno co nejschůdnější a nejsnáze pochopitelnou cestou.

Nedílnou součást stránek tvoří profesionálně vyvedená úvodní FLASH animace, která přesně odpovídá současné grafické tváři společnosti. Samotná výroční zpráva je pochopitelně na webu k dispozici jak v českém, tak i anglickém jazyce, a proto i příslušné obsahy odpovídají oběma jazykovým mutacím. Dokument je si možno stáhnout podle libosti buďto celý, nebo jen některé jeho části. Vždy má přitom návštěvník prezentace úplný přehled o obsahu a náplni jím stahovaného dokumentu. Totéž přirozeně platí i o jeho velikosti, která jest taktéž v textu vždy viditelně uvedena.

Výroční zpráva je dle současného standardu uložena ve formátu PDF, k jehož pohodlnému prohlížení bohatě postačuje zdarma volně šiřitelný program Acrobat Reader od firmy Adobe.