Praha, 25. září 2003 – Firma ANETservis s.r.o. zprovoznila internetové stránky společnosti AAtelier VJH, s.r.o., která je jedním z významných architektonických a projekčních ateliérů na území hlavního města Prahy.

Internetová prezentace je díky svému decentnímu designu velmi přehledná a informace jsou rozděleny do několika kategorií, v nichž jsou dle druhu stavebních prací představeny některé nejvýznamnější projekty firmy Ateliery VJH, s.r.o. Samozřejmostí a naprosto nezbytnou součástí prezentace jsou fotografie, nákresy, půdorysy a 3D modely projektovaných nebo rekonstruovaných staveb.

Velice zajímavou částí prezentace je rubrika nazvaná „ABC Rodinných Domů“, kde se kterýkoli návštěvník může seznámit s postupem firmy při realizaci stavby rodinného domu. Je zde totiž na příkladech konkrétních rodinných domů a konkrétních klientů zjednodušeně znázorněn postup a vývoj projektových prací od počáteční studie až po konečnou realizaci stavby.