Firma ANETservis s.r.o. spustila novou internetovou prezentaci výrobně montážní firmy AElmarco, s.r.o., která se zabývá výrobou a montáží systémů pro dávkování chemikálií do procesu povrchové úpravy křemíkových destiček.

„Neustále se zlepšujeme v tom co děláme“ – takto zní vize výrobně montážní firmy Elmarco, s.r.o. Většina její produkce je exportována do německy mluvících států Evropské Unie, tedy na německý a rakouský trh. Činnost firmy na českém trhu se zaměřuje hlavně na oblast vývoje, výroby a montáže zařízení pro výrobce desek plošných spojů.

Co se týče samotné prezentace, je posazena do velmi příjemného a decentně vyhlížejícího designu, jemuž vévodí tzv. pop-up dynamické menu, ve kterém můžeme nalézt následující položky. Profil Společnosti či Kontakty jsou u obdobných prezentací samozřejmostí. Takovou běžnou samozřejmostí však už není kupříkladu Historie Společnosti či sekce nazvaná Volná Místa, kde firma prostřednictvím této nové prezentace informuje případné zájemce o zaměstnání o aktuální nabídce volných míst. Samozřejmě nesmí chybět ani popis a nabídka firmou vyráběných a dodávaných výrobků v sekci Produkty. Chtěl-li by si návštěvník stránek zjistit velmi důležitý ukazatel úspěšnosti a spolehlivosti firmy a to její reference, může tak učinit ve stejnojmenné kategorii. Poslední kategorií v menu je Fotogalerie. Jak již sám název napovídá, jsou zde uloženy některé fotografie, zejména pak ty, na kterých je vyobrazeno prostředí výroby firmy, které se, vzhledem k předmětu výroby, vyznačuje extrémní až absolutní čistotou pracovního prostředí, nutnou k dosažení těch nejkvalitnějších výrobních postupů, a tudíž i těch nejkvalitnějších produktů.