V rámci pokračující úspěšné spolupráce s českou a slovenskou pobočkou nadnárodní společnosti Castrol dosáhla společnost NETservis, s.r.o. spuštění dalších internetových stránek – www.castrol.sk. Tyto stránky nebyly tvořeny standardními postupy – k jejich tvorbě bylo použito administračního systému Castrol.

CMS (Content Management System), který celosvětově dokáže upravovat a vytvářet stránky BP a Castrol je velmi sofistikovaným a složitým nástrojem. Jeho používání bylo prakticky přesunuto na společnost NETservis, s.r.o., jejíž pracovníci před cca 2 lety prošli školením v anglickém jazyce a v současné době jsme jediná společnost schopná dodávat tyto služby bez nutnosti dodatečného školení.

Systém má svá specifika, která vyžadují určité procesní i technologické know-how. Součástí projektu stavby nové internetové prezentace byla i komunikace s centrálou v Londýně zejména kvůli řešení různých speciálních požadavků, případně i administračních zásahů.

Mezinárodní spolupráce není pro naši společnost novinkou – při tomto konkrétním projektu probíhala komunikace s klientem na Slovensku, se subdodavateli tamtéž, s pobočkou v ČR, s pracovníky různých úrovní a odborností v Londýně apod.

Velmi si spolupráce se společností Castrol vážíme a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.