Firma ANETservis s.r.o. obohatila svůj potenciál a pracovní prostředky o další technologický produkt – jedná se o databázový systém PostgreSQL. Nyní nabízí tyto databázové systémy 2 – MySQL a nově PostgreSQL.

PostgreSQL se od MySQL mnoho neliší. První verze PostgreSQL byla oproti MySQL mnohem rychlejší, ale MySQL naproti tomu disponovala výraznější a značnější spolehlivostí. Oba tyto systémy spojovalo hlavně to, že byly jednoduché a dostupné, z čehož plynulo jediné - znatelně rostla jejich popularita a během pár let začaly být využívány i pro internetové prezentace soukromého sektoru. Postupem času oba databázové systémy zlepšovaly své vlastnosti a možnosti (MySQL se snažilo, mimo jiné, zrychlit a PostgreSQL se snažilo dosáhnout větší spolehlivosti) až to nakonec dopadlo tak, že disponují téměř shodnými vlastnostmi. I pro programátora, který oba systémy dobře zná je velice obtížné vybrat ten lepší. V něčem vyniká MySQL a v něčem zas PostgreSQL.

Firma NETservis si je vědoma, že rozšíření poskytovaných služeb a možností v jakémkoli směru její činnosti je velmi prospěšné jak pro ni, tak, a to především, i pro její zákazníky. Snaží se proto využít všech možností, které PostgreSQL nabízí. Hlavním důvodem zavedení dalšího databázového systému bylo rozšíření poskytovaných služeb v oblasti webhostingu a tím i zvýšení jeho celkové úrovně a kvality. Uživatelé webhostingu mají díky tomuto kroku nyní možnost volby mezi dvěma vysoce kvalitními a celosvětově v hojné míře používanými databázovými systémy. Krom rozšíření služeb webhostingu o nový databázový systém má firma možnost využít služeb PostgreSQL i při vývoji projektů.