Společnost APharmakl spol. s r.o. se pohybuje v oboru výzkumu léků. Společnost ANETservis s.r.o. vytvořila pro Pharmakl nové internetové stránky.

Samotný Pharmakl definuje svůj obor následovně: „Provádíme bioekvivalenční a farmakokinetické studie; analýzu léčiv v biologickém materiálu, substancích i lékových formách.“. Dokončená prezentace je graficky velmi jednoduchá a čistě informativní. Obsahuje převážně textové informace (pouze v anglickém jazyce) velmi odborně zaměřené. Prakticky jde o popis portfolia společnosti Pharmakl spol. s r.o. doplněného o závěrečné kontakty, historii společnosti, podrobnostmi o týmu atd.