V uplynulém roce jsme dokončili první etapu tvorby internetové prezentace Národního muzea ČR. Tato prezentace vznikla za velmi úzké spolupráce s naší společností NETservis s.r.o. a vyznačuje se striktním respektováním přísných standardů použitelnosti a přístupnosti.

Moderní trendy použitelnosti a přístupnosti začínají být povinností všech státních institucí. Stránky úřadů městské správy, kulturních objektů atd. musí být přístupné zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich ovládání by mělo být co možná nejjednodušší. Toto je zajištěno respektováním již zmíněných pravidel přístupnosti a použitelnosti.

Důležitost dodržování moderních trendů potvrzuje i sám klient, konkrétně pan Mgr. Pavel Douša, Ph.D. z Centra pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum:

\"Se společností NETservis s.r.o. spolupracuje Národní muzeum v Praze od ledna roku 2005. Firma NETservis s.r.o. pro nás s profesionálním přístupem a ohledem na požadavek přístupnosti stránek hendikepovaným občanům vyvinula prezentaci Národního muzea na doméně nm.cz. Stránky tak dodržují pravidla tvorby přístupného webu, která stanoví novela Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Díky dosavadní spolehlivé a kvalitní práci této společnosti jsou stránky NM přehlednější a přístupnější. Kladně hodnotíme i redakční systém vyvinutý na našich stránkách, který umožňuje snadnou editaci prezentace\"


Od samotného spuštění webu neutuchá spolupráce mezi námi a týmem Národního muzea. Neustále pracujeme na novinkách a na dalším kontinuálním vylepšování rozsáhlé internetové prezentace. Národní muzeum ČR je jedním z našich nejprestižnějších klientů a spolupráce s týmem Národního muzea je pro nás skutečnou poctou spojenou s pocitem velké odpovědnosti a radosti z rozšiřování kultury v naší zemi. Národní muzeum je dalším poživatelem naší slevy určené neziskovým organizacím.