Společnost ANETservis s.r.o. úspěšně dokončila další grafický manuál. Jedná se o manuál pro tvorbu PowerPoint prezentací a ten byl vytvořen pro CCS Českou společnost pro platební karty, a.s.

Powerpointová prezentace (PPT prezentace) bývá jedním z nejdůležitějších prezentačních prvků společnosti. Nejde tak o reklamu jako spíše o úspěch v obchodních jednáních, ve výběrových řízeních atd. Je vědecky dokázáno, že lidé při prezentacích vnímají asi 30% sluchem a 70% informací ostatními smysly, především zrakem. Vzhled PPT prezentací můžeme proto hned za jejich obsahem označit za klíčový. Jednotnost prezentací tento dopad kvalitní grafiky jen umocňuje.

K takové grafické jednotnosti slouží grafické manuály, které obsahují konkrétní postupy a pravidla pro použití grafiky. Takové grafické manuály jsou pak závazné pro interní firemní použití. Přesně takový grafický manuál zaměření na tvorbu PPT prezentací vytvořila společnost NETservis s.r.o. pro CCS Českou společnost pro platební karty, a.s. Bylo nám velkou ctí spolupracovat s touto společností a nadále věříme v další společné projekty.