Sponzorská činnost společnosti ANETservis s.r.o. byla na konci roku 2003 zaměřena na projekt internetové prezentace AŘímskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího.

Komunitní centrum sv. Prokopa v Jihozápadním městě hlavního města Prahy, které je podstatnou součástí římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího, disponuje novým moderním kostelem, který v této části města chyběl. Komunitní centrum, které zde farnost u kostela sv. Jakuba Staršího založila, poskytuje místnímu sídlišti i širokému okolí nejen duchovní, ale i kulturní služby, kterých využívají mimo jiné i mladí lidé. Různé kulturní i duchovní programu se zde těší velkému zájmu.

S novým kostelem přichází i nové nápady a je zde fakt, že moderní technologie pronikají do všech oblastí lidské činnosti – nejen fyzické, ale i duševní. Společnost NETservis se rozhodla bez nároku na honorář vytvořit výše zmíněné farnosti internetovou prezentaci, pomocí které se mohou návštěvníci dozvědět všechno o farnosti a možnostech a programech, které farnost nabízí prostřednictvím Komunitního centra sv. Prokopa v Praze.