SEO optimalizace webů pro vyhledávače je velmi důležitá a platná práce pro jakékoliv internetové stránky. Zjednodušeně řečeno, pomáhá kvalitním prezentacím nezapadnout v záplavě těch ostatních. Této skutečnosti si je vědoma i společnost UK Energy Partners a požádala naši firmu NETservis s.r.o. o zrealizování analýzy jejich stránek.

UK Energy Partners je mladá britská společnost, která poskytuje ostatním firmám a organizacím na území Velké Británie služby v oblasti energetiky obnovitelných zdrojů. Např. certifikace, poradenství a realizaci projektů. Hlavními zákazníky jsou majitelé nemovitostí, britské firmy a organizace všech velikostí. Jejich nejsilnější zbraní na trhu jsou pomoc a partnerství. Podle tohoto motivu také naše společnost NETservis s.r.o. již dříve vytvářela firemní logo a web.

Cílem projektu SEO analýza je zvýšení počtu prodaných produktů, služeb a v neposlední řadě zvýšení počtu zákazníků. Bylo tedy nutné ještě vylepšit kvalitu prezentace – zlepšit její obsah, přehlednost, vybudovat kvalitnější informační hodnoty. Celá SEO analýza byla provedena kompletně v angličtině.

Vykonané práce:
- analýza klíčových slov
- analýza konkurence
- analýza statistik a chování návštěvníků
- analýza navigace a struktury webu
- analýza zpětných odkazů
- analýza obsahu
- doporučení pro optimalizaci


Nebyl to první projekt, který naše společnost NETservis s.r.o. pro UK Energy Partners dělala. Vytvářeli jsme již např. internetovou prezentaci, logo, navrhovali propagační brožuru. Všechny práce byly zrealizovány k oboustranné spokojenosti, věříme tedy, že vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat.