Potřeba moderního webu dožene v současném světě každého. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOČR) není výjimkou. Jsou druhým největším zaměstnavatelským svazem v České republice a současné době zastupují až 6000 podnikatelů. V NETservisu jsme pro sdružení vytvořili uživatelsky příjemný web s atraktivní grafikou.

Jedná se o nezávislé sdružení asociací, velkých retailových a distribučních společností, obchodních aliancí, spotřebních družstev, malých a středních firem obchodu, hotelů, ubytovacích a dalších služeb.

Základním požadavkem klienta byla vysoká přehlednost, protože prezentace obsahuje relativně velké množství informací. Důraz byl kladen také na moderní grafickou podobu“, říká Lukáš Tyl, manager celého projektu.

Kromě anglické jazykové mutace byla součástí zadání i responzivní verze webu, vhodná především pro mobilní telefony a tablety. Web je rozdělen na dvě sekce – pro členy svazu a pro ostatní návštěvníky.