Důkazem stále se prohlubující spolupráce společnosti ANETservis s.r.o. a společnosti ARobert Bosch odbytová s.r.o. je nové Atiskové fórum na slovenských stránkách Awww.bosch.sk.

Na této adrese bylo zprovozněno a spuštěno nové tiskové středisko firmy BOSCH ve Slovenské republice. Vzhled a funkčnost tohoto střediska byly vytvořeny podle českého vzoru. Jediným a hlavním úkolem této centrály je poskytovat přehledným a jednoduchým způsobem tiskové zprávy týkající se činnosti společnosti BOSCH.

Tento tiskový systém je řízen pomocí administrace, mezi jejíž funkce patří editace, vkládání a mazání tiskových zpráv. Každá tisková zpráva má pomocí administrace zadán svůj obor (například JUNKERS nebo zahradní technika) a také svou důležitost (nejdůležitější tiskové zprávy, tiskové akce atd.). Ke každé tiskové zprávě může být připojen libovolný počet obrázků - fotografií) a v neposlední řadě také soubory ke stažení. Pro zlepšení vyhledatelnosti jsou u každé tiskové zprávy zadávána klíčová slova.

Tiskové centrum (tlačové fórum) je svým vnitřním i vnějším uspořádáním zaměřeno na všestranné vyhledávání. Základní verze vyhledávání je umístěna přímo na hlavní stránce tiskového centra. Kromě základní verze je zde i rozšířená verze vyhledávání, kde se nachází několik nabídek - zde si návštěvník může vybrat, zda chce vyhledávat podle oblasti informací, podle názvu obrázku nebo přímo podle čísla tiskové zprávy. Rychlá navigace v rámci tiskových zpráv ležící mimo vyhledávání využívá klíčových slov - ta jsou pomocí zobrazené abecedy rozdělena podle svých počátečních písmen na hlavní straně, takže stačí kliknout na příslušné písmenko a objeví se seznam klíčových slov. Po kliknutí na takové klíčové slovo se objeví všechny tiskové zprávy, kterým je toto klíčové slovo přiřazeno.