Dalším projektem, který byl naší společnosti NETservis s.r.o. zadán, byla tvorba loga pro Institut celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen Institut CŽV KTF UK).

Program celoživotního vzdělávání tvoří významnou část vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. V rámci tohoto programu jsou široké veřejnosti nabízeny rozmanité vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání, univerzity třetího věku i ucelené vzdělávací cykly zakončené osvědčením. Kurzy jsou určeny různým cílovým skupinám od čerstvých absolventů vysokých škol, přes zájemce z praxe až po seniory navštěvující univerzitu třetího věku.

Cílem projektu bylo vytvořit výstižné logo pro nově vzniklý Institut CŽV KTF UK. Zadání pro podobu loga bylo jasné. Mělo vyjadřovat stabilitu, důvěryhodnost, serióznost a kvalitu. Byly vytvořeny jeho tři varianty. Jedna pro webové stránky, druhá pro tiskoviny vyvedená v barvě a třetí variantou bylo logo černobílé.

Logo samotné má evokovat otevřenou knihu, tak charakteristickou pro veškerá studia. Barevná varianta je vyvedena zeleno-modře.

Tento projekt je pouze začátkem naší dlouhodobé spolupráce. V současné době se již rozbíhá realizace nových samostatných internetových stránek Institutu CŽV KTF UK s využitím redakčního systému WebRedakce. Součástí dlouhodobé spolupráce bude i tvorba tiskovin a dalších propagačních materiálů.