Zadavatelem zakázky vytvoření internetové prezentace PROJEKT 35 byla Česká společnost podpory zdraví. Jejich cílem bylo vytvořit internetovou prezentaci, která by svým obsahem oslovila veřejnost a pomohla tak ženám, které onemocněli karcinomem prsu či pomohla při jeho včasné prevenci.

PROJEKT 35 realizuje skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze zejména pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Stránky vznikly za účelem sílící potřeby vytvořit jakýsi informační a osvětový web.

Grafika sama je velmi jednoduchá. Celé stránky jsou vyvedeny záměrně v klasicky ženské, fialové barvě s jednoduchým bílým textem. Také navigace je přehledná, záložky jsou umístěny standardně vlevo. Samotný obsah stránek není příliš rozsáhlý, splňuje však zcela beze zbytku svou informační funkci, která dává důraz na jednoduchost a přehlednost.

Naše společnost NETservis s.r.o. tímto způsobem ráda přispěla k dobré věci a těší se na další případnou spolupráci.