Společnost ANETservis s.r.o. opět po roce přepracovala výroční zprávu společnosti AČeská pojišťovna, a.s. do digitalizované podoby, k té vytvořila internetovou prezentaci a tu umístila na oficiální stránky České pojišťovny.

Důvodem pro vytvoření této digitalizované verze výroční zprávy je přiblížení společnosti Česká pojišťovna, a.s. a její činnosti široké veřejnosti. Podle papírové verze výroční zprávy za rok 2002 vypracoval NETservis s.r.o. její elektronickou verzi, kterou již tradičně doplnil flash animací, která se nese rovněž v duchu designu výroční zprávy.

Celá zpráva je tedy na internetu (naleznete jí na této adrese) co by internetová prezentace, z které je možné si stáhnout kompletní výroční zprávu ve formátu PDF (formát dokumentů, k jejichž prohlížení je nutné mít nainstalován volně šiřitelný program Adobe Akrobat Reader). Výroční zprávu České pojišťovny je možno stáhnout i po jednotlivých kapitolách. Nedílnou součástí internetové prezentace výroční zprávy České pojišťovny za rok 2002 je pochopitelně i její cizojazyčná – anglická verze.