Společnost ANETservis s.r.o. vytvořila pro obchodní společnost Škodaexport grafický manuál k logotypu včetně pravidel jeho používání.

Mezinárodní obchodní společnost Škodaexport byla založena 1.července 1966, dnes je to tedy přesně 37 let od jejího založení. Subjektem obchodu Škodaexportu je import a export výrobků těžkého strojírenského průmyslu – lokomotivy, trolejbusy, zařízení pro použití v metalurgii atd.

Po dobu své existence se logo společnosti téměř neměnilo, tvoří proto jedinečný a velmi charakteristický aspekt celé společnosti a už jen z historického hlediska by mělo být zachováno. Proto se společnost Škodaexport rozhodla ujednotit logotyp a přesně vymezit pravidla jeho použití, aby případným nekontrolovaným používáním nedošlo ke změnám. Společnost NETservis měla tu čest se tohoto úkolu zhostit.

Byl vytvořen grafický manuál, který přesně popisuje logotyp a stanovuje striktní pravidla jeho použití.