Základní umělecká škola Klementa Slavického v Kadani má od dnešního dne v provozu svou novou webovou prezentaci, která byla navržena a dokončena společností NETservis s.r.o..

V rámci zvýhodněných cen pro neziskové organizace byly k 14.únoru kompletně dokončeny práce na stránkách ZUŠ v Kadani. Této prezentaci poskytujeme i technické zázemí v podobě hostingu.

Stránky poskytují veškeré dostupné informace o škole - základní právní údaje, kontakty, představení školy, pojednání o Klementu Slavickém atd. Mezi ne úplně běžné části stránek bezesporu patří přihláškový formulář, který může kdokoli použít k přihlášení sebe či své ratolesti, a fotogalerie s téměř 150 fotografiemi. Samozřejmě zde nesmí chybět ani podrobný popis vedení školy a učitelského sboru, informace o školném, výroční zprávy ke stažení, seznam absolventů i s vyznačením jejich další umělecké dráhy a především vyčerpávající informace o jednotlivých vyučovaných oborech.

Základní umělecká škola musí samozřejmě vyvíjet i kulturní činnost, a proto je na stránkách uvedena i sekce věnovaná koncertům a výstavám, kde je uveden přesný program kulturních akcí pořádaných nejen školou samotnou.