Pro asociaci jsme na původním webu měli na starosti pouze nasazení redakčního systému a zlom, nyní jsme si vzali na starosti kompletní realizaci.

Navrhli jsme zcela novou moderní grafiku, novou přehlednou strukturu u některých stránek, nahradili jsme původní redakční systém naším novým systémem Webredakce. Webové stránky jsou nyní plně responzivní, takže si je může návštěvník užít v plné parádě na všech zařízeních. Původní obsah jsme bez ztrát přemigrovali v obou jazykových mutacích na nový web. Zajímavostí je, že články do sekce Aktuality z oboru a Akce načítáme přes XML z partnerského webu a vše perfektně funguje. Ani nové požadavky na zobrazování Google Maps nám nedělají problém a mapa členů je na webu plně funkční.

Průběh realizace popisuje Lukáš Tyl, který měl celý projekt na starosti: Požadavek klienta byl zcela jasný – udělat nový web, který bude graficky vyjadřovat křehkost skla a keramiky. Zároveň se zvětšujícím se podílem přístupů z chytrých telefonů nám už od začátku bylo jasné, že celý web bude responzivní. A pochopitelně jsme nezapomněli ani na https. Nejvíce práce nám ale zabrala migrace dat z původního starého redakčního systému na nový, protože struktura například u členské databáze nezůstala stejná. Nakonec se vše samozřejmě podařilo přesunout a asociace tak může využívat již výhody snadnější práce v novém redakčním systému webredakce.