Internetová prezentace divize AJunkers společnosti ARobert Bosch doznala významných změn, které provedla společnost ANETservis s.r.o..

Divize Junkers společnosti Robert Bosch je velmi rozsáhlá a v povědomí české veřejnosti je její jméno známější než většiny ostatních divizí. Výrobky, které divize Junkers dodává, se řadí do oblasti ohřevu vody, vytápění a kotlů. To hlavní, čím se Junkers zabývá je prodej a distribuce různých druhů kotlů včetně příslušenství.

Zemětřesení, které se nyní událo, znamená, že došlo k výrazným změnám, a to především co se týče produktů. Byly přidány nové produkty, přidány a aktualizovány technické specifikace. Došlo také k přidání mnoha návodů včetně systému, který každého návštěvníka přímo dovede k požadovanému návodu.

Vzhledem k vyčerpávajícímu množství informací, které nyní internetová prezentace nabízí, byla vytvořena její offline verze, která je umístěna na CD. To znamená, že to, co návštěvník uvidí na stránkách Junkers bude totožné s tím, co bude mít na tomto CD. Samozřejmě není ani technicky možné, aby změny na stránkách proběhly také na CD nosiče, které jsou již v oběhu.