Internetové pirátství a příživnictví se nevyhnulo ani nám, společnosti ANETservis s.r.o.. Byly nám ukradeny texty z našich stránek a bez jakékoliv změny použity konkurencí.

Je až zarážející, že dotyčný „vypůjčitel“ našich textů se ani nepokusil tento svůj čin nikterak zamaskovat. Ony texty pocházející z našich stránek popisují i naše postupy při tvorbě projektů a toto duševní vlastnictví bylo v tomto směru také porušeno.

Porovnejte sami: naši stránku se stránkou zloděje a ještě jeden příklad: my a zloděj. I když pomineme ten fakt prostého okopírování textu, mnohem více nás však mrzí, že tvorba těchto textů a postupů byla předmětem velmi dlouhodobého a pracného procesu – z tohoto hlediska je nám velmi líto, že k něčemu podobnému vůbec došlo.