Téměř půl roku trvající projekt stavby nových internetových stránek společnosti Castrol Lubricants (CR), s.r.o. byl k dnešnímu dni dokončen a spuštěn.

Nadnárodní společnost s dlouhou více než stoletou historií se stala naším klientem v době, kdy celosvětově rozhodla o sjednocení vzhledu i obsahu svých lokálních internetových stránek. Tyto stránky jsou vybaveny CMS systémem (Content management system), který pomocí systému šablon poskytuje nástroje pro editace stránek včetně nastavení kontrolních postupů a revizí.

Pracovníci společnosti NETservis s.r.o. byly proškoleni tak, aby byly schopni s tímto systémem pracovat. Již od letních měsíců docházelo ke komunikaci mezi klientem a námi na téma přípravy podkladů tak, aby tyto plně vyhovovaly některým omezením vyplývajících z používání CMS systému. V tomto projektu docházelo k takřka denní komunikaci mezi námi, společností Castrol Lubricants (CR), s.r.o. a centrálou v Londýně. Nové stránky www.castrol.cz byly k dnešnímu dni spuštěny, ale tím naše práce v CMS nekončí. Těšíme se na další spolupráci a jsme potěšeni přízní společnosti Castrol.