Společnost Neckermann s.r.o. založil v roce 1950 ve Frankfurtu nad Mohanem pan Josef Neckermann. Jeho zásilková společnost začala jako jedna z prvních v Německu nabízet pračky a televizory. Dnes je společnost Neckermann s.r.o. třetím největším zásilkovým obchodem v Německu a pátým největším v Evropě. Pro jednu ze zemí, pro Chorvatsko, bylo potřeba vytvořit novou mutaci. Zhostila se toho společnost NETservis s.r.o.

Více než rok je v České republice s velkým úspěchem spuštěna výherní aplikace neckcasino.cz - flashové prostředí, které na bázi kasína - rulety pomáhá rozšiřovat databázi e-mailů potencionálních klientů zásilkového obchodu společnosti Neckermann s.r.o. Zákazník za e-mailovou adresu může získat slevu či dokonce vyhrát LCD TV. Jelikož tato internetová aplikace měla velký úspěch, projevily o ni zájem i sesterské pobočky společnosti.

Jako poslední vytvořila společnost NETservis s.r.o. mutaci pro Chorvatsko, které má v tomto směru poněkud přísnější legislativu a bylo zde třeba projekt přizpůsobit místnímu právnímu prostředí. V názvu se například vůbec nesmělo objevit slovo \"casino“, takže byla provedena rekonstrukce loga, celkové grafiky a ostatních komponent herního systému.

Za tři týdny práce na projektu byla vytvořena nejen nová grafika a flash, ale byl naprogramován i celý herní systém včetně výher. Co se týká dynamické části prezentace, jedná se o zcela specifický projekt. Některé výhry jsou totiž zaneseny v databázích a jiné pracují na bázi teorie pravděpodobnosti. E-maily hráčů, které ze hry společnosti Neckermann s.r.o. získá, si může jednoduše exportovat pro další použití.