Společnost NETservis s.r.o. přispěla k vytvoření corporate identity pro Eurocontrats s.r.o. Firma se zabývá poradenskou činností v oblasti telekomunikace, obnovitelnými zdroji energie, vyhledáváním obchodních partnerů pro společnosti vstupující na trh EU a vyhledáváním nových pracovních příležitostí pro Evropské firmy v Latinské Americe, Africe a zemích bývalého SSSR.

Hlavním požadavkem firmy Eurocontrats s.r.o. bylo vytvoření nového loga, velmi jednoduchého a snadno zapamatovatelného. Je vyvedeno v modré barvě a má podobu neobvyklé plastické kostky. Bylo zhotoveno včetně logomanuálu a dalších dokumentů jako jsou hlavičkový papír, tužky, chlopňové desky, razítka a vizitky.

Společnost NETservis s.r.o. tak naplnila stěžejní část tzv. corporate identity, tedy zjednodušeně jakéhosi specifického souboru vlastností, jevů a schopností, kterými je organizace odlišná od těch druhých. Mimo jiné také zahrnuje styl vedení a politiku organizace, vytváří jakýsi komplexní obraz každé společnosti.

Další etapou spolupráce by v budoucnu mohlo být vytvoření webových stránek na míru.