Corporate identity, tedy styl a prvky, kterými každá firma prezentuje svému okolí svůj předmět podnikání, patří mezi časté zakázky naší společnosti NETservis s.r.o. Takto podpořit svoji firemní činnost se tentokrát rozhodla firma Mercurial Group s.r.o.

Společnost Mercurial Group s.r.o. se zabývá finančnictvím a poradenskými službami. Firma s anglicky mluvícím vedením se na českém trhu objevila teprve před nedávnou dobou.

Výsledným cílem našich prací bylo navrhnout logo a oboustranné vizitky. Dále byly expresně vytvořeny další prvky corporate identity jako jsou dopisní papír, obálky atd.

Podoba loga je zpracována dle připodobnění k římskému bohu Merkurovi (řecký Hermes), který byl se svou okřídlenou helmou poslem bohů. Ta se stala i hlavním prvkem ve vytvořeném logu a měla by symbolizovat všestrannost a flexibilitu společnosti.