Společnost ARobert Bosch má nyní vylepšený extranetový systém. Společnost ANETservis s.r.o. zde vytvořila databázi obrázků.

Ač se nově vytvořená databáze obrázků na první pohled může jevit nedůležitá, platí zde pravý opak. Jedná se o součást extranetového systému společnosti Robert Bosch, což znamená, že do tohoto systému mají možnost vstoupit pouze spolupracující firmy, kterým Bosch tento přístup umožnil. Databáze obrázků je určena především reklamním agenturám, které s její pomocí mohou vyhledávat a stahovat veškeré obrázky týkající se společnosti Robert Bosch. Odpadá tím složité vyhledávání na prezentačních CD a oběma stranám tento systém značně ušetří čas, námahu a především peníze ušetřené za Messenger, kteří by byli pro přepravu dat nezbytní.

Samotný systém poskytuje několik možností vyhledávání. První z nich je fulltextové vyhledávání, kde dojde k hledání požadovaného slova ve všech informacích o obrázku. Druhou možností je použití vyhledávání podle oblasti, kde se vyhledají pouze obrázky ze zadané oblasti. A třetí možností je použití vyhledávání podle klíčového slova. Každý obrázek má přidělena klíčová slova, ke kterým se tématicky váže. A právě abecedně uspořádaný seznam těchto klíčových slov umožňuje tento třetí systém vyhledávání.

Dále systém poskytuje dvě náhledové velikosti obrázků a veškeré vyčerpávající informace o obrázku (umístění, typ, velikost, téma, klíčová slova, umístění atd.). Systém slouží tedy jako zásobárna podkladů pro firmy, kterým společnost Robert Bosch umožní ve své administraci přístup, který je časově omezený.