Společnost Messer Technogas s.r.o. vyvíjela nové stránky pomocí CMS (content management systemu). Modul obsahující přehled prodejních míst připravila společnost NETservis s.r.o..

Na nových stránkách společnosti Messer Technogas s.r.o., která je pobočkou německé firmy Messer, pracovali přímo její vlastní zaměstnanci, kterým toto bylo umožněno díky CMS (content management systému). Tento systém umožnil vytvořit internetovou prezentaci všem národním pobočkám společnosti Messer.

Na jednu součást stránek byl CMS systém krátký a právě o dodání této části byla požádána společnost NETservis. Jednalo se o stránku Prodejní místa technických plynů, kdy byla předmětem dodávky interaktivní mapa České republiky a zpracování velkého množství prodejních míst. Specifikem této dodávky byla především nutnost před zahájením prací vybrat takovou technologii, kterou šlo ve spojení s CMS použít. Přístup do CMS a to i pro zkušební potřeby byl možný pouze v sídle společnosti Messer. Přes tato veškerá úskalí se podařilo vše dokončit v termínu a úspěšně zprovoznit.

Přehledová mapa má dvě funkce - 1. po najetí myší na dané město se automaticky pod mapou objeví všechny jemu příslušející kontakty včetně obchodních zástupců; 2. po kliknutí na dané město se do nového okna otevřou veškeré podstatné informace v příslušné grafické úpravě. Je zde umožněn i tisk tohoto okna. Kromě interaktivní mapy vytvořila společnost NETservis i přehledy prodejních míst podle jednotlivých krajů a i pro celou Českou republiku. Odkazy na tyto seznamy, kde je k dispozici verze ke stažení a samozřejmě možnost tisku, jsou umístěny hned pod mapou.