Farní charita Sv. Petra Praha 1 si přála mít atraktivnější a lépe užitnou internetovou prezentaci. Pro zkušenosti, které naše společnost NETservis s.r.o. v tomto oboru má, si vybrala právě ji.

Farní charita Sv. Petra Praha 1 je v provozu již od června 2007. Jejím zřizovatelem je arcibiskupství pražské. Hlavním posláním charity je duchovní a vzdělávací péče o nevidomé. Její činnost spočívá zejména ve vydávání křesťansky zaměřených časopisů pro nevidomé. Převážnou část jejich klientů tvoří nevidomí senioři, kteří neumějí pracovat s počítačem a nejsou tak schopni získávat touto cestou informace.

V tuto chvíli je vydáváno pět titulů zvukových časopisů. Společensko-kulturní časopis Monitor, časopis Křesťanské obzory, který se snaží pro své klienty udělat nejen duchovně zaměřený časopis, ale zároveň vybírá nejzajímavější zprávy ze všech tištěných periodik. Dále mnoho tématický časopis Lucie, také zvuková verze přírodovědného časopisu National Geographic a Novinky z knihovny, obsahující čtené ukázky nově vydaných beletristických titulů.

Časopis byl původně vydáván ve dvou formátech a to jako mp3 soubor na flash discích nebo jako textový soubor txt pro čtení pomocí počítače. Nově vzniklé webové stránky umožní čtenářům přehrávání a stahování zvukových časopisů pomocí formátu mp3. Dalším požadavkem Farní charity byla možnost snadné administrace. Na stránky byl tedy aplikován redakční systém WebRedakce a to ve své základní verzi s možností jednoduše aktualizovat seznam dárců na homepage.

Zajímavostí projektu jsou použité interaktivní Seznam.cz mapy v kontaktech a již zmíněný přehrávač mp3 s možností přehrávání souborů přímo v internetovém prohlížeči.

Naše společnost NETservis s.r.o. vytvořila vkusnou grafiku na míru, provedla její zlom, provedla registraci do internetových katalogů a zřídila webhosting.