Společnost ANETservis s.r.o. zprovoznila cizojazyčnou verzi internetové prezentace firmy ACQS, zabývající se certifikacemi systémů jakosti. Nyní si můžete prohlédnout tuto Aprezentaci v jazyce anglickém.

Společnost CQS, certifikační orgán pro systémy jakosti, se v roce 1998 stala právoplatným členem IQNet, celosvětové sítě certifikačních orgánů vydávající uznávané certifikáty systémů řízení ve více než 30 zemích celého světa. Už jen z tohoto důvodu byla potřeba internetové prezentace v anglickém jazyce velmi značná.

Anglická verze zmíněné prezentace přesně kopíruje jak grafickou podobu tak i strukturu verze české. Rovněž menu, veškeré položky v něm a obsahy jednotlivých kategorií zůstaly v nezměněné podobě. Jediné, co se změnilo, je jazyk - jedná se tedy o ryzí překlad do anglického jazyka.