Pod rozmanitým názvem této zprávy se skrývá jedno spojenectví, jedna soutěž a jeden menší projekt. Jeden Svět, festival dokumentárních filmů, se dohodl s týdeníkem RESPEKT, že časopis uspořádá soutěž o nejlepší diktátorskou bublinu. Do soutěže bylo zařazeno 5 světových diktátorů a čtenáři časopisu RESPEKT měli mít možnost vepsat diktátorům do bublin výroky. Společnost NETservis s.r.o. měla tento projekt řešit po technické stránce.

Soutěž byla spuštěna pod názvem Jeden svět jim nestačí a je přístupná na diktatori.respekt.cz. Do soutěže byli za diktátory nominování tito vládcové: Kim Čong-Il (Severní Korea), Robert Gabriel Mugabé (Zimbabwe), Fidel Alejandro Castro Ruz (Kuba), Alexander Grigorjevič Lukašenko (Bělorusko) a Than Shwe (Barma). Ilustrátoři RESPEKTU nakresli uvedené diktátory svých tradičním způsobem. K těmto obrázkům jsme přidali bubliny ve smyslu klasických komiksů a vytvořili jsme systém, pomocí kterého mohl každý návštěvník těchto stránek vyplnit ke kterémukoli diktátorovi (nebo k jejich společnému obrázku „Bylo nás pět“) libovolný výrok.

Soutěž byla završena hlasováním odborné poroty a hlasováním čtenářů. Celkem se sešlo necelých 300 výroků, které dohromady obdržely celkem 3.108 čtenářských hlasů. Hlasování (jak odborné poroty, tak čtenářů) mělo vyústit ve dva vítězné výroky pro každého diktátora i pro jejich společné „foto“. Jako příklad uvedeme vítězný výrok (podle hlasování čtenářů, kteří mohli dát vždy právě jeden hlas všem výrokům, které se jim líbily) u Mugabého: „Zimbabwe dokázalo, že Marx měl pravdu a že peníze ztratily smysl!“

Samozřejmě, že všechny výroky jsou přístupné a lze si je prohlížet nebo případně si je nechat poslat na email. Ještě dodáme, že u každého „státníka“ jsou uvedeny některé základní údaje o jejich cestě k moci – velmi podstatná je kolonka Úspěchy – je to tvrdý název pro jejich „úspěchy“ zejména ve smyslu vraždění lidí a všeobecného ničení lidských práv.