Společnost ANETservis s.r.o. k dnešnímu dni zprovoznila novou internetovou prezentaci společnosti AI2S a.s., jejímž hlavním oborem je knowledge management a defence & security.

IS2 a.s. je pražská společnost založená v roce 1998 – její umístění v naší matičce Praze ovšem nic neznamená vzhledem k její působnosti. Zákazníky I2S jsou významné společnosti a instituce střední a východní Evropy. Jen namátkou můžeme vybrat Českou poštu, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR i SR, IS2 je rovněž oficiálním subdodavatelem některých kontraktů amerického ministerstva obrany.

Jak již bylo naznačeno v úvodu, oborem této společnosti je knowledge management a defence & security. Knowledge management je poměrně nový pojem spojený s rychlým rozvojem počítačů. V podstatě spočívá v tom, že v jeho rámci dojde ve společnosti ke sjednocení znalostí do jednotné báze a to proto, aby se tyto znalosti daly optimálněji využít a druhotně nedošlo k jejich ztrátě. S tím souvisí i druhý obor, kterým je defence & security – báze znalostí a nejen ta, globálně musí být všechny informační technologie a znalosti chráněné a právě to je cíl společnosti I2S.

Prezentace byla co se týče designu pojata lehce netradičním a originálním způsobem, kterému vévodí tématická animace v horní části prezentace. Co se týče obsahu, bylo použito standardní členění rubrik i jejich obsah. Projekt byl realizován ve třech jazykových mutacích (SK, EN, CZ) a od grafického návrhu k realizaci a spuštění byl plně v moci společnosti NETservis.