KPMG, světoznámá síť firem poskytující ostatním firmám širokou škálu služeb, pořádá již druhým rokem soutěž pro nové talenty. Pro tyto účely vytvořila společnost ANETservis s.r.o. přihlašovací formulář.

Jako minulý rok, i letos pořádá skupina KPMG soutěž Case Study Competition, tentokráte pro rok 2005. Jedná se o celoevropskou soutěž, do které se mohou přihlásit týmy složené ze studentů vysokých škol. Tyto týmy budou soutěžit mezi sebou v tvorbě případových studií. Nejlepší týmy budou mít nastartovanou velmi slibnou kariéru u KPMG.

Společnost NETservis byla uskupením KPMG požádána, aby dodala pro účely této soutěže přihlašovací formulář, jehož prostřednictvím se budou pomocí zabezpečeného přenosu informací SSL do soutěže zapojovat týmy. Formulář je po všech stránkách ošetřen a u všech položek je automaticky hlídáno, aby ta určitá položka byla vyplněna. Toto opatření je velmi užitečné hlavně z hlediska úplnosti a konzistence takto odesílaných informací. Je tím minimalizována nutnost zpětného doplňování nezadaných údajů.