ANETservis, s.r.o. spustil internetovou Amini-prezentaci, která má za úkol stručně informovat o službách a možnostech dopravního zpravodajství Modrá vlna, jehož sponzorem je Česká pojišťovna a společnost ABA.

Základem webu je přehledná mapa České republiky, která je rozdělena na několik regionů, a to podle vysílacího dosahu jednotlivých rozhlasových stanic. Po vybrání požadované oblasti je zájemci vygenerována tabulka obsahující přehled všech v lokalitě dostupných rádií, na kterých je možno si Modrou vlnu naladit. Nechybí pak pochopitelně ani další stručné informace, která zahrnují kupříkladu vysílací frekvence či odkaz na internetovou prezentaci každé ze stanic.

Mimo výše uvedenou službu stránky obsahují i přehled akcí Hlídky Modré vlny či odkazy na informace o havarijním pojištění a povinném ručení České pojišťovny. Samozřejmostí jsou i kontakty na bezplatný info servis o dalších službách a produktech ČP a rovněž i informace o úkonech a jejich případném zpoplatňování od společnosti ABA.

Design prezentace a její celkové grafické pojetí pak pochopitelně odpovídá standardnímu vzhledu všech ostatních webů a informačních stránek České pojišťovny.