ANárodní muzeum České republiky, největší české muzeum a dominanta Václavského náměstí má nové rozsáhlé internetové stránky, jejichž autorem je společnost ANETservis s.r.o.

Identita národa českého a její udržování je hlavním posláním Národního muzea České republiky, které zná každý Čech. Součástí instituce Národního muzea jsou i Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby a Knihovna národního muzea. Všechny tyto ústavy Národního muzea mají nyní nové jednotné stránky od společnosti NETservis s.r.o.

Stránky byly vzájemným úsilím vyvíjeny celých 6 měsíců a díky tomu obsahují nepřeberné množství informací a jsou optimalizované a přístupné (přístupnost ve smyslu uzpůsobení pro tělesně postižené uživatele internetu). To znamená, že s pomocí moderních postupů a technologií jsou stránky přístupné například zrakově či sluchově postiženým. Je zde i možnost prohlížení stránek ve třech provedeních – s tmavým podkladem, se světlým podkladem a bez jakékoli grafiky a formátování)

Hlavní strana Národního muzea obsahuje odkazy na podřízené instituce (vyjmenované výše) a několik aktuálních novinek a výstav. Pod odkazem na anglickou verzi se nachází obsahově méně náročný obsah, poskytující veškeré základní informace v anglickém jazyce.

Ve velmi příjemném, jednoduchém a nenáročném designu stránek lze velmi rychle nalézt veškeré možné informace o muzeu – probíhající výstavy, expozice, novinky, akce, archiv, soutěže, kontakty, publikační činnost, informace o výzkumu, katalogy a databáze, historie Národního muzea, partneři atd..

Části stránek (expozice, výstavy, novinky, soutěže atd.) jsou vybaveny administračním systémem, pomocí kterého mohou pracovníci Národního muzea vlastními silami stránky aktualizovat.

Společnost NETservis s.r.o. si nesmírně váží spolupráce s Národním muzeem a věří, že se tato spolupráce bude nadále prohlubovat.