Od dnešního dne je naší společnosti ANETservis s.r.o. udělena kombinovaná ochranná známka, která zabraňuje použití našeho logotypu a obchodního jména kýmkoli jiným.

Pokud by kterákoli společnost, firma či jakýkoli jiný subjekt z oboru, ve kterém působí naše společnost, použila naše logo nebo obchodní jméno, od dnešního dne bude toto konání protizákonné. Bylo by totiž v přímém rozporu s právě udělenou ochrannou známkou, která chrání jak náš logotyp, tak i naše obchodní jméno.

Doposud by toto jednání bylo v rozporu pouze a jen s běžnou obchodní etikou, jejíž dodržování není státem vynutitelné, není tudíž povinné. Proto jsme velmi rádi, že nám byla ochranná známka udělena.