Společnost Business Lease s.r.o. nedávno oslavila výročí svého desetiletého působení na českém trhu (mateřská společnost sídlí v Holandsku). Business Lease nabízí komplexní služby v oblasti operativního leasingu. Poskytuje taktéž "aukční" služby při prodeji vozů, které mají svůj operativní leasing již za sebou - pro tento obor vytvořila společnost NETservis s.r.o. speciální systém www.blauction.cz.

Stránky BL Auction jsou prakticky i teoreticky založeny na principu aukce. Jejich prostřednictvím nabízí Business Lease k odprodeji automobily, které již nejsou v operativním leasingu. V administraci stránek se jednoduše nahrají informace o automobilu, zadají datum ukončení aukce a dále je vše už zájemcích o koupi, kterými jsou většinou autobazary. Těmi jsou převážně autobazary, které se musí na stránkách zaregistrovat a hned poté mohou dražit. Tento aukční systém byl vytvořen speciálně pro společnost Business Lease tak, aby umožnil odprodej automobilů, u nichž operační leasing již skončil, a to té nejlepší nabídce a při minimálních nákladech.

Stránky www.blauction.cz jsou k dispozici ve 3 jazykových mutacích - česká, německá a holandská. Produkt společnosti NETservis s.r.o. doznal v holandském ústředí Business Lease velmi pozitivního hodnocení, a proto byly stránky spuštěny i na holandském internetu - www.businessleaseoccasioncentre.nl.